ÅBYHØJ IDRÆTSCENTER

ÅBYHØJ IDRÆTSCENTER1. præmie i totalentreprisekonkurrence – December 2023Den arkitektoniske hovedidé tager sit afsæt i en sammenbygning og videreførelse af Gammelgaardsskolen i  nordlig retning langs Carit Etlars Vej. Her opføres det ny idrætscenter i én etage med hovedfokus på stor grad af åbenhed, fleksibilitet og samhørighed med den eksisterende arkitektur i et enkelt, uformelt og tidløst formsprog. Idrætscentrets store halvolumener placerer sig bag de lavere støttefunktioner, der primært udføres i gult murværk som den eksisterende bygningskontekst, i et forsøg på at skabe en mere menneskelig skala omkring forpladsen og ankomstsituationen. Multisalen er placeret som et integreret, men selvstændigt volumen mod vest, sådan at bygningsskalaen på samme måde som mod øst tilpasses udskolingen og gårdrumsforløbet.


Arkitektonisk videreføres elementer som de svævende slanke tagflader i udformningen af både foyer og multisal, hvor der med højtsiddende vinduespartier skabes lyse imødekommende aktivitetsrum med rumhøjde, der tilgodeser forskelligartede sportsaktiviteter. Foyeren er hjerterummet, hvor der på langs af aktivitetspassagen er en visuel forbindelse helt fra øst til vest med store vinduesarealer mod springhallen samt en direkte åbenhed til idrætshallen. Faste siddeplinte, ribber, net og motorikmiljøer definerer og markerer overgangszonen mellem idrætshal og ophold. Langs idrætshallen østvendte ende findes adgangen til toiletter, omklædningsrum og depotrum via en gangpassage, hvor en ribbevæg fungerer som afskærmning mod idrætshallen. Multisalen placerer sig for enden af aktivitetspassagen mod vest, og kan entreres direkte fra idrætscentrets bagindgang via et forrum med lockers. Multisalen er visuelt forbundet med idrætshallen via store vinduespartier samtidigt med, at den i dagligdagen henvender sig mod Gammelgårdskolens undervisningsmiljø.Adresse

CARIT ETLARS VEJ 31, ÅBYHØJ


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
DRIAS


Totalentreprenør

HALBYG


Bygherre
ÅBYHØJ IDRÆTSCENTER


Bruttoareal
2.172 M2


Grund
42.851 M2


Tidstermin
2024-2025© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk